اعتصاب غذا در اعتراض به برکناری از کار بعد از کودتای نافرجام ترکیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتصاب غذا در اعتراض به برکناری از کار بعد از کودتای نافرجام ترکیه

پس از کودتای نافرجام سال گذشته در ترکیه، حدود ۱۵۰ هزار تن از کارمندان دولتی و نظامیان و قضات دادگستری از کار برکنار یا دستگیر شده‌اند. دولت وضعیت اضطراری برقرار کرده و با استقاده از این قانون بسیاری از مخالفان را به اتهام عضویت در جنبش گولن دستگیر کرده است. اما بسیاری از اخراجی‌ها هیچ ارتباطی با این جنبش ندارند. دو تن از اخراجی‌ها بیش از دو ماه است برای بازگشت به کار دست به اعتصاب غذا زده اند. ژیار گل گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط