دومین روز دور تازه‌ مذاکرات صلح سوریه در آستانه‌ی قزاقستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دومین روز دور تازه‌ مذاکرات صلح سوریه در آستانه‌ی قزاقستان

نمایندگان دولت سوریه و مخالفانش امروز در دومین روز دور تازه‌ای از مذاکرات صلح در ژنو قرار است که طرح سازمان ملل برای یک قانون اساسی تازه را بررسی کنند. این دور تازه از مذاکرات تحت مدیریت سازمان ملل برگزار می‌شود و ششمین دور مذاکرات است که این بار بصورت موازی با تلاشهای صلح در آستانه‌ی قزاقستان به دعوت روسیه صورت می‌گیرد. کسری ناجی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط