تداوم خاموشی در غزه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تداوم خاموشی در غزه

یک مقام بلندپایه سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر راه حلی برای بحران انرژی در غزه پیدا نشود می‌تواند فاجعه به بار بیاورد. یک ماه است که سوخت تنها نیروگاه برق غزه تمام شده است و بیشتر روز شهر در تاریکی است. محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان فلسطین هم گفته تا زمانیکه حماس کنترل را در دست دارد هزینه برقی را که اسراییل فراهم می‌کند، نمی‌پردازد. گزارش یولاندا نل را ببینید.

موضوعات مرتبط