تخلیه پناهجویان افغان از منطقه سلطانقاضی استانبول
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تخلیه پناهجویان افغان از منطقه سلطانقاضی استانبول

پلیس ترکیه حدود سیصد تن از پناهجویان افغان در منطقه سلطانقاضی استانبول را تخلیه کرده‌است. پلیس ترکیه گفته برای امنیت جانی پناهجویان آنان را جابجا کرده است. سه روز پیش در یک دعوا بین پناهجویان سوری و افغان با ساکنان محل یک شهروند ترکیه با ضربات چاقو کشته‌شد. این باعث شد برخی از اهالی محل به پناهجویانی که در این محل زندگی می‌کنند حمله کنند. ژیار گل از محل حادثه گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط