مشکلات کودکان مهاجر تنها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکلات کودکان مهاجر تنها

تعداد کودکانی که تنها مهاجرت می‌کنند به عددی بی‌سابقه رسیده‌است. سازمان ملل متحد می‌گوید خطر قاچاقچیان انسان و باندهای تبهکار، بسیاری از این کودکان را تهدید می‌کند. کرولاین هاولی Caroline Hawley خبرنگار بی‌بی‌سی به یونان رفته تا وضعیت این کودکان را از نزدیک ببیند.