مشکلات کودکان مهاجر تنها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکلات کودکان مهاجر تنها

  • 18 مهٔ 2017 - 28 اردیبهشت 1396

تعداد کودکانی که تنها مهاجرت می‌کنند به عددی بی‌سابقه رسیده‌است. سازمان ملل متحد می‌گوید خطر قاچاقچیان انسان و باندهای تبهکار، بسیاری از این کودکان را تهدید می‌کند. کرولاین هاولی Caroline Hawley خبرنگار بی‌بی‌سی به یونان رفته تا وضعیت این کودکان را از نزدیک ببیند.