معضل عشقی نوه امپراتور ژاپن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معضل عشقی نوه امپراتور ژاپن

شاهزاده مایکو، بزرگترین نوه آکی‌هی‌تو، امپراتور ژاپن است. او تصمیم گرفته با یک همکلاسی دانشگاه‌اش ازدواج کند و قید زندگی در دربار را بزند. این تصمیم باعث می‌شود خانواده سلطنتی ژاپن باز هم کوچکتر شود. در گزارش لارا وستبروک Laura Westbrook نور شدید فلاش دوربین دیده می‌شود.