یک سازمان بین المللی: بیش از سی میلیون نفر از مردم دنیا در کشور خود آواره‌اند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک سازمان بین المللی: بیش از سی میلیون نفر از مردم دنیا در کشور خود آواره‌اند

یک گزارش تازه می‌گوید جنگ و بلایای طبیعی حدود ۳۱ میلیون نفر را در کشورشان آواره کرده. این گزارش که با همکاری شورای پناهجویی نروژ تهیه شده می‌گوید شمار بی‌جاشدگان داخل کشورها، بیشتر از پناهجویانی است که به خارج می‌روند. فرداد فرحزاد گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط