جنجال بر سر اظهارت منسوب به امیر قطر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنجال بر سر اظهارت منسوب به امیر قطر

انتشار اخباری به نقل از امیر و وزیر خارجه قطر جنجال به پا کرده. خبرها را خبرگزاری دولتی قطر منتشر کرده بود، اما بعد گفت که کار هکرها بوده و آنها را تکذیب کرد. در این خبرها، آمده بود که شیخ تمیم، امیر قطر، از معامله تسلیحاتی میان عربستان و آمریکا و موضعگیری تند علیه ایران انتقاد کرده و وزیر خارجه هم سفیران کشورش را از عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس فرا خوانده است. جزییات بیشتر از مهرداد فرهمند.

موضوعات مرتبط