پیامدهای حصر خانگی روحانی شیعه در بحرین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیامدهای حصر خانگی روحانی شیعه در بحرین

دولت بحرین گفته درباره مرگ ۵ نفر که در یورش پلیس به منزل یک روحانی شیعه کشته شده‌اند، تحقیق می‌کند. تنش زمانی بالا گرفت که طرفداران شیخ عیسی قاسم در اعتراض به حکم زندان او در برابر منزل‌اش تحصن کردند. جزییات بیشتر از فریبا صحرایی:

موضوعات مرتبط