حمایت سنای آمریکا  از تصویب تحریمهای تازه علیه ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمایت سنای آمریکا از تصویب تحریمهای تازه علیه ایران

کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از تصویب تحریمهای تازه علیه ایران حمایت کرد. طرحی که اگر تصویب شود تحریمهای مربوط به نقض حقوق بشر و برنامه موشکی ایران را شدیدتر می‌کند. پیشتر جان کری، وزیر خارجه سابق آمریکا درباره وضع تحریمهای جدید هشدار داده بود. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می‌دهد.