حمایت سنای آمریکا  از تصویب تحریمهای تازه علیه ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمایت سنای آمریکا از تصویب تحریمهای تازه علیه ایران

  • 25 مهٔ 2017 - 04 خرداد 1396

کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از تصویب تحریمهای تازه علیه ایران حمایت کرد. طرحی که اگر تصویب شود تحریمهای مربوط به نقض حقوق بشر و برنامه موشکی ایران را شدیدتر می‌کند. پیشتر جان کری، وزیر خارجه سابق آمریکا درباره وضع تحریمهای جدید هشدار داده بود. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می‌دهد.