جشن اسرائیلی‌ها برای ‘الحاق اورشلیم’ و نگرانی فلسطینی‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشن اسرائیلی‌ها برای "الحاق اورشلیم" و نگرانی فلسطینی‌ها

هزاران اسرائیلی امروز در روزی که روز بیت المقدس می‌نامند، در این شهر به خیابان‌ها آمدند. بزرگداشت این روز در سایه تمهیدات شدید امنیتی برگزار شده. جزییات بیشتر در گزارش مسعود آذر.