حمله مهاجمان به یک اتوبوس حامل مسیحیان قبطی در مصر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله مهاجمان به یک اتوبوس حامل مسیحیان قبطی در مصر

در مصر، حمله مهاجمان به یک اتوبوس حامل مسیحیان قبطی که اکثرسرنشینانش کودک بوده اند، دستکم ۲۸ کشته داشته. مینی بوس از منیا در ۲۲۰ کیلومتری قاهره، به دیر صموئیل قدیس میرفت که هدف قرار گرفت. مهرداد فرهمند از قاهره گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط