گروه هفت برای مقابله با تروریسم و افراطی گری به توافق رسید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گروه هفت برای مقابله با تروریسم و افراطی گری به توافق رسید

در واکنش به حمله انتحاری در منچستر، انتظار میرود رهبران هفت اقتصاد بزرگ بر مبارزه با تروریسم هم تاکید کنند. آنها در سیسیل ایتالیا گردهم آمده اند. این اولین حضور دونالد ترامپ هم در این نشست است و با توجه به مواضع او درباره تجارت جهانی و تغییرات اقلیمی، اختلافات احتمالا جدی خواهد بود. مجید خیام دار گزارش می دهد: