معرفی آثار ایرانی موزه ملی عراق؛ گنجینه‌ای که کمتر در باره آن شنیده‌ایم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معرفی آثار ایرانی موزه ملی عراق؛ گنجینه‌ای که کمتر در باره آن شنیده‌ایم

با آرام تر شدن فضا در بخش های مرکزی عراق، نهادهای فرهنگی با سرعتی کند به ادامه فعالیت مشغولند. یکی از این مراکز، موزه ملی عراق است که همواره روی مجموعه‌ی سومری، بابلی و آشوری آن تاکیده شده. این موزه گنجینه‌ای از اشیاء ایرانی هم دارد که کمتر درباره آن صحبت شده. پژمان اکبرزاده در بغداد به سراغ این آثار رفته است.

موضوعات مرتبط