ارتش مصر: در تلافی، مراکز آموزشی شبه نظامیان را در لیبی بمباران کردیم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ارتش مصر: در تلافی، مراکز آموزشی شبه نظامیان را در لیبی بمباران کردیم

داعش مسئولیت حمله روز جمعه در مصر را به عهده گرفته. ۲۸ نفر، بیشترشان کودک، در حمله به یک مینی بوسِ مسحیان قبطی کشته شدند. در واکنش، جنگنده‌های مصر نقاطی را در شرق لیبی بمباران کردند. مناطقی که به گفته رئیس جمهوری مصر مراکز آموزش افرادی‌اند که امنیت کشورش را تهدید می‌کنند. مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط