پایان نشست سران گروه هفت؛ اختلاف‌ها همچنان باقی‌ست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان نشست سران گروه هفت؛ اختلاف‌ها همچنان باقی‌ست

در سیسیل ایتالیا، نشست رهبران هفت اقتصاد بزرگ جهان با بیانیه ای نیم بند به پایان رسید. از یکطرف، دونالد ترامپ از دادن تعهد برای اجرای توافق پاریس برای مقابله با گرمایش زمین شانه خالی کرد. از سوی دیگر، او حاضر شد به قوانین تجارت بین الملل پایبند باشد. شهریار صیامی گزارش می دهد.