برژینسکی، مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، درگذشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برژینسکی، مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، درگذشت

یکی از مهره‌های کلیدی دولت آمریکا در جریان وقوع انقلاب اسلامی ایران درگذشت. ازبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی جیمی کارتر بود. او از حامیان اصلی انجام عملیات برای آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی در تهران بود که به یک فاجعه در صحرای طبس منجر شد. آقای برژینسکی همچنین از حامیان میلیاردها دلار کمک به مجاهدین در افغانستان علیه روسیه بود. سام فرزانه نگاهی کرده به زندگی سیاسی او که در۸۹ سالگی درگذشت.

موضوعات مرتبط