کنسرت گروه کورتینرز در منچستر در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کنسرت گروه کورتینرز در منچستر در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد

شنبه شب منچستر در شمال انگلستان، میزبان اولین کنسرت بزرگ پس از حمله انتحاری مرگبار در این شهر بود. کنسرت گروه کورتینرز در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. در همین مورد گزارشی ببینید از کولین پترسون خبرنگار بی بی سی.

موضوعات مرتبط