مراحل پایانی نبرد پس‌گیری موصل؛ ارتش امیدوار است به زوذی شهر را پس بکیرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مراحل پایانی نبرد پس‌گیری موصل؛ ارتش امیدوار است به زودی شهر را پس بکیرد

نبرد موصل وارد مراحل پایانی میشود و غیرنظامیانی که در آتش این درگیری‌ها گیر کرده‌اند بیش از پیش در معرض خطر هستند. هوا گرم است، ماه رمضان شروع شده، کمبود آب و برق هم زندگی را سخت‌تر کرده. جزییات بیشتر در گزارش فرانک عمیدی.

موضوعات مرتبط