نگرانی سازمان ملل از وضعیت غیر‌نظامیان در موصل در مصاحبه با لیز گراندی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی سازمان ملل از وضعیت غیر‌نظامیان در موصل در مصاحبه با لیز گراندی

  • 28 مهٔ 2017 - 07 خرداد 1396

در ادامه گزارش فرانک عمیدی از نبرد موصل گفتگویی داشتیم با لیز گراندی، مسئول هماهنگ‌ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در عراق .

موضوعات مرتبط