نگرانی سازمان ملل از وضعیت غیر‌نظامیان در موصل در مصاحبه با لیز گراندی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی سازمان ملل از وضعیت غیر‌نظامیان در موصل در مصاحبه با لیز گراندی

در ادامه گزارش فرانک عمیدی از نبرد موصل گفتگویی داشتیم با لیز گراندی، مسئول هماهنگ‌ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در عراق .

موضوعات مرتبط