الشباب مردی را به دلیل زنا سنگسار کرد

نیروهای الشباب حق نشر عکس AFP

شبه نظامیان مسلح الشباب در سومالی مردی را به دلیل زنا سنگسار کردند. این حکم پس از آن اجرا شد که یک دادگاه اسلامی در منطقه تحت کنترل این گروه، این مرد را مجرم شناخت.

براساس گزارشها دایو محمد حسن که ۴۴ سال داشت تا گردن در زمین قرار داده شد و سپس اعضای گروه الشباب به طرف او سنگ پرتاب کردند تا اینکه کشته شد.

به گفته یکی از مقامات، آقای حسن علیرغم اینکه دارای دو همسر بوده است با زنی رابطه غیرقانونی و خارج از ازدواج داشته و این زن از وی آبستن شده است.

محمد محمد، خبرنگار بی‌بی‌سی در سومالی، می‌گوید که یک زن آقای حسن را به تجاوز متهم کرده بود اما دادگاه وی را به اتهام زنا محاکمه کرد چرا که اثبات زنا ساده‌تر است.

معلم گیدو، فرماندارالشباب در این منطقه به خبرگزاری رویترز گفته است که "این مرد زن سومی را که مطلقه بود اختیار کرده و وی را فریب داده و گفته است که از یک روحانی مجوز گرفته و با او ازدواج کرده است."

به گفته آقای معلم اما هنگامی که این زن حامله می‌شود، خانواده دوطرف بر سر موضوع ازدواج بحث می‌کنند و هیچ عقدنامه‌ای پیدا نمی‌کنند. دادگاه حکم داده که ازدواج قانونی نبوده و متهم را به سنگسار محکوم کرده است.

نیروهای الشباب در منطقه تحت کنترل خود در سومالی دربرخی از مواقع احکام مشابهی صادر می‌کنند.

در سال ۲۰۱۴ یک پسر نوجوان پس از آنکه دادگاهی او را به اتهام تجاوز مجرم شناخت، سنگسار شد.

در سال ۲۰۰۸ نیز یک دختر جوان به جرم زنا سنگسار شده بود.

نیروهای الشباب با دولت سومالی که مورد حمایت سازمان ملل است سالها است که در جنگ هستند و در مناطق تحت کنترل خود احکام شریعت اسلامی را به اجرا درآورده‌اند.

این گروه که به القاعده وابسته است هنوز در برخی از مناطق غیرشهری حضور دارد اما پس از حضور نیروهای ۲۲ هزار نفری مورد حمایت اتحادیه آفریقا در سومالی، بسیاری از مناطق تحت کنترل خود را از دست داده است.

موضوعات مرتبط