مرد ماهی‌گیر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله کوسه ۲۰۰ کیلویی به قایق ماهیگیری استرالیایی

  • 29 مهٔ 2017 - 08 خرداد 1396

تری سلوود، ماهی‌گیر استرالیایی به خاطر می‌آورد که چگونه یک کوسه سفید ۲۰۰ کیلویی به قایق او حمله کرد، او را به گوشه‌ای انداخت و بازویش را زخمی کرد.