ویرانی، قحطی و شیوع وبا ره‌آورد جنگ یمن برای مردم این کشور
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ویرانی، قحطی و شیوع وبا؛ ره‌آورد جنگ یمن برای مردم این کشور

دفتر سازمان بهداشت جهانی در یمن می گوید این کشور به کمک های بین المللی فوری برای مهار شیوع دوره جدید وبا نیاز دارد. وزارت بهداشت یمن می گوید ۱۹ استان از ۲۲ استان این کشور با خطر شیوع وبا مواجهند. در دور جدید شیوع وبا در یمن که یک ماه است آغاز شده حدود ۴۷۸ نفر مرده اند. مهدی بیگی گزارش می دهد:

موضوعات مرتبط