انتخابات بریتانیا از نگاه دو نسل مختلف
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات بریتانیا از نگاه دو نسل مختلف

  • 3 ژوئن 2017 - 13 خرداد 1396

باز هم درباره انتخابات در بریتانیا. با دو نسل از مردم برکشایردر جنوب شرق انگلستان، درباره انتخابات صحبت کردیم، یک دانشجو و معلمش.