موضوع مهاجرت، چه تاثیری بر آرای مردم بریتانیا خواهد گذاشت؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موضوع مهاجرت، چه تاثیری بر آرای مردم بریتانیا خواهد گذاشت؟

  • 5 ژوئن 2017 - 15 خرداد 1396

مهاجرت، از موضوعات داغ این روزهای پر تلاطم بریتانیاست. کشوری که خانه بیش از سه میلیون و نیم میلیون مهاجر اروپایی است، انتخاباتی مهم پیش رو دارد و در آستانه خروج از اتحادیه اروپاست. احزاب سیاسی بریتانیا هم هرکدام برنامه‌ای برای کنترل مهاجرت دارند. فریبا صحرایی گزارش می‌دهد.