یک دقیقه سکوت به یاد بازماندگان حمله شنبه شب لندن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک دقیقه سکوت به یاد بازماندگان حمله شنبه شب لندن

  • 6 ژوئن 2017 - 16 خرداد 1396

پلیس لندن هویت سومین مظنون حمله لندن را اعلام کرده. یوسف زغبه که گزارش شده ایتالیایی بوده و اصلیت مراکشی داشته. پیشتر پلیس از تصمیم خود برای خارج کردن یکی دیگر از مظنونان حمله لندن از فهرست افراد تحت نظر دفاع کرد. اسکاتلند یارد می‌گوید خرم بات دو سال پیش در فهرست پلیس و سرویس های اطلاعاتی قرار گرفت اما در آن زمان شواهدی وجود نداشته که او در تدارک یک حمله بوده باشد. امروز در سراسر بریتانیا، به یاد بازماندگان این حمله یک دقیقه سکوت برگزار شد. باران عباسی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط