درخواست عامل کشتار نروژ برای پایان حبس انفرادی رد شد

آندرس برویک حق نشر عکس AFP
Image caption آندرس برویک خود را فاشیست معرفی می‌کند

دیوان عالی نروژ درخواست تجدیدنظر آندرس برویک، عامل کشتار جوانان حزب کارگر نروژ در سال ٢٠١١ را رد کرده است.

آندرس برویک به نگهداری خود در شرایطی مشابه حبس انفرادی معترض است و می‌گوید این شکل حبس نقض حقوق بشر است.

پیش از این دادگاهی درخواست آندرس برویک برای پایان این نوع حبس را رد کرد که او از این تصمیم تجدیدنظر خواست، که دیوان عالی نروژ هم درخواست تجدیدنظر را رد کرد.

وکیل آندرس برویک پس از اعلام حکم دیوان عالی نروژ گفت درخواست او برای پایان حبس انفرادی به دادگاه حقوق بشر اروپا برده می‌شود.

آندرس برویک یک راستگرای افراطی است که خود را فاشیست معرفی می‌کند.

او به جرم حمله به گردهمایی جوانان حزب کارگر نروژ و کشتار ٧٧ نفر به ٢١ سال حبس محکوم شده است.

موضوعات مرتبط