شهادت رئیس برکنارشده‌ی اف‌‌بی‌‌آی در کنگره آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شهادت رئیس برکنارشده‌ی اف‌‌بی‌‌آی در کنگره آمریکا

رئیس اخیرا-برکنارشده‌ی اف‌‌بی‌‌آی، امروز در کنگره آمریکا شهادت می‌دهد؛ درباره مواردی که می‌‌تواند از یک طرف به پرونده تحقیقات از نفوذ روسیه و ستاد دونالد ترامپ برسد و از یک طرف به ماجرای اخراج او از پلیس فدرال. مواردی که هر دو می‌تواند فشارهای داخلی را بر دولت آمریکا افزایش دهد. دونالد ترامپ حدود یک ماه پیش جیمز کومی را به اتهام عملکرد نامطلوبش در رسیدگی به ماجرای جنجالی ایمیل‌های هیلاری کلینتون اخراج کرد. گزارش هادی نیلی، خبرنگار ما در واشنگتن: