انتخابات مجلس عوام بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات مجلس عوام بریتانیا

  • 8 ژوئن 2017 - 18 خرداد 1396

امروز مردم بریتانیا به پای صندوقهای رای رفته‌اند تا ۶۵۰ نماینده مجلس عوام را انتخاب کنند. این رای‌گیری به درخواست دولت سه سال زودتر از موعد برگزار می‌شود.

هر حزبی که بیشترین کرسی‌های مجلس عوام را به دست بیاورد، دولت تشکیل می‌دهد و رهبر حزب هم ۵ سال نخست وزیر می‌شود.