انتخابات مجلس عوام بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات مجلس عوام بریتانیا

امروز مردم بریتانیا به پای صندوقهای رای رفته‌اند تا ۶۵۰ نماینده مجلس عوام را انتخاب کنند. این رای‌گیری به درخواست دولت سه سال زودتر از موعد برگزار می‌شود.

هر حزبی که بیشترین کرسی‌های مجلس عوام را به دست بیاورد، دولت تشکیل می‌دهد و رهبر حزب هم ۵ سال نخست وزیر می‌شود.