سازمان ملل  در روز جهانی اقیانوس‌ها: برای سلامت آبهای جهان چاره اندیشی کنید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سازمان ملل در روز جهانی اقیانوس‌ها: برای سلامت آبهای جهان چاره اندیشی کنید

امسال در روز اقیانوس ها، روی مقابله با آلودگی آب های جهان تاکید شده است. آلودگی به پلاستیک از مهمترین مشکلاتی است که دریاها و اقیانوس ها با آن روبرو هستند. اما ماهیگیری بی رویه و تغییرات اقلیمی هم از مشکلاتی است که سازمان ملل تلاش کرده با برپایی نشستی جهانی توجه دولتها را به آن جلب کند. سیاوش اردلان گزارش می دهد.