روحانی آمریکایی که ویدیوهایش به افراطی شدن یکی از مهاجمان لندن کمک کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روحانی آمریکایی که ویدیوهایش به افراطی شدن یکی از مهاجمان لندن کمک کرد

خرم بات، یکی از مهاجمان در تازه ترین حمله ی لندن، ویدیوهای یک روحانی تندرو در آمریکا را تماشا کرده بود. یکی از دوستان خرم بات این مطلب را به بی بی سی گفت و علیم مقبول خبرنگار بی بی سی در آمریکای شمالی تلاش کرد به دیدن این روحانی برود که در میشیگان زندگی می کند.