حساب و کتاب ترزا می غلط از آب درآمد؛ محافظه کاران بریتانیا اکثریت را از دست دادند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حساب و کتاب ترزا می غلط از آب درآمد؛ محافظه کاران بریتانیا اکثریت را از دست دادند

  • 9 ژوئن 2017 - 19 خرداد 1396

نتیجه انتخابات سراسری نشان می دهد که حزب حاکم محافظه کار اکثریت پارلمانی خود را از دست داده است و برای تشکیل دولت به دنبال حمایت احزاب دیگر است. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، گفته که بیش از همه با حزب راست گرا و اتحادگرای ایرلند شمالی کار خواهد کرد. نتیجه انتخابات دیروز همچنین نشان داد که حزب کارگر بخشی از قدرت خود را باز یافته است. شهریار صیامی گزارش می دهد.