شعارهای تبلیغاتی دو حزب اصلی بریتانیا در انتخابات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شعارهای تبلیغاتی دو حزب اصلی بریتانیا در انتخابات

می و کوربین در جریان مبارزات انتخاباتی‌شان چه شعارهایی دادند؟ آینده سیاسی بریتانیا چه چشم‌اندازی خواهد داشت؟ #انتخابات_بریتانیا