خاطرات شکنجه و مشکلات روانی یکی از مشکلات آورگان جنگ در سوریه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خاطرات شکنجه و مشکلات روانی یکی از مشکلات آورگان جنگ در سوریه

در طول پنج سال جنگ داخلی سوریه، میلیون‌ها نفر خانه‌هایشان را ترک کردند و آواره شدند. علاوه بر مشکلاتی مثل تامین هزینه‌‌های زندگی و مبهم بودن آینده، موضوع دیگری هم برای این آوارگان وجود دارد. خاطراتی که آنها از شکنجه و دیدن صحنه‌های مرگ و خونریزی دارند باعث بروز مشکلات روحی و روانی شده است. شهریار صیامی گزارشی دارد از پناهندگان سوری در لبنان که با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.

موضوعات مرتبط