انتخابات بریتانیا چگونه است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات بریتانیا چگونه است؟

  • 11 ژوئن 2017 - 21 خرداد 1396

اگر می‌خواهید با سیستم انتخابات بریتانیا آشنا شوید این ویدیو را ببینید.