بزرگترین رژه همجنسگرایان آمریکا، بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بزرگ‌ترین رژه همجنسگرایان آمریکا، بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ

بزرگ‌ترین رژه همجنسگرایان بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، دیروز در نقاط مختلف این کشور برگزار شد. هزاران نفر در واشنگتن، لس آنجلس و دیگر شهرها به خیابان‌ها آمدند. بسیاری از حامیان حقوق همجنسگرایان و تراجنس‌ها دولت جدید را تهدیدی برای حقوق خود می‌دانند.

فریبا صحرایی گزارش می‌دهد.