چالشهای دولت اقلیت بریتانیا؛ اعلام برنامه ها عقب افتاد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چالش‌های دولت اقلیت بریتانیا؛ اعلام برنامه‌ها عقب افتاد

  • 12 ژوئن 2017 - 22 خرداد 1396

ترزا می نخست وزیر بریتانیا در حالی اولین جلسه کابینه جدیدش را برگزار کرد که هنوز آینده دولت اقلیتش در هاله‌ای از ابهام است. او ناچار شده اعلام برنامه‌های امسال دولتش را که بطور سنتی در سخنرانی ملکه بریتانیا در پارلمان مطرح می‌شد را عقب بیندازد. همچنین، هنوز نتوانسته رضایت حزب وحدت گرای دموکراتیک ایرلند شمالی را برای حمایت به دست آورد.

نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد.