'ترامپ در قالب فعالیت تجاری از دولت‌های خارجی کمک مالی می‌گیرد'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'ترامپ در قالب فعالیت تجاری از دولت‌های خارجی کمک مالی می‌گیرد'

در آمریکا، دادستان‌های مریلند و واشنگتن دی‌سی از دونالد ترامپ شکایت کرده‌اند. آنها می گویند رئیس‌جمهوری آمریکا قانون اساسی را زیر پا گذاشته و " در قالب فعالیت‌های تجاری‌اش، از دولت‌های خارجی پول می‌گیرد'. شاکیان به بندی از قانون اساسی ایالات متحده استناد کرده‌اند که می‌گوید هیچ مقام دولت فدرال نباید از دولت‌های خارجی، هدیه یا پول بگیرد. تمرکز آنها از جمله روی هتل ترامپ است که بین کاخ سفید و کنگره واقع شده و ظاهرا برخی دولت‌های خارجی توجه خاصی به آن پیدا کرده‌اند. هادی نیلی، خبرنگار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.