"بچه‌اش را پرت کرد تا مردم بگیرند"؛ آتش‌سوزی برج گرنفل لندن از زبان شاهدان عینی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"پدری با دو بچه‌اش پایین پرید"؛ آتش‌سوزی برج گرنفل لندن از زبان شاهدان عینی

در آتش‌سوزی برج گرنفل لندن تا کنون ۱۲ نفر کشته و بیش از هفتاد نفر مجروح شده‌اند که حال بعضی وخیم است

ببینید شاهدان عینی چه می‌گویند.