استرالیا پذیرفته به صدها پناهجو غرامت بپردازد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استرالیا پذیرفته به صدها پناهجو غرامت بپردازد

  • 14 ژوئن 2017 - 24 خرداد 1396

استرالیا پذیرفته به صدها پناهجوی زندانی در جزیره مانوس که بین سالهای 2012 و 2014 آنجا بودند یا هنوز هستند، غرامت بدهد. وکلا به دادگاه شکایت کرده بودند که رفتار با این پناهجویان بیرحمانه و تحقیرآمیز بوده. دولت قبول کرده حدود 53 میلیون دلار بپردازد اما گفته این تصمیم به معنای پذیرش اتهامات نیست. جزییات بیشتر از فریبا صحرایی: