آلبوم عکس: زاغه‌نشین‌های ریو

اهالی محله‌های محروم ریو، پایتخت برزیل، که توانایی پرداخت هزینه زندگی زاغه‌نشینی را ندارند، به ساختمان‌های دولتی خالی رو آورده اند. هرچند مقام‌های دولتی گفتند میلیاردها دلار صرف پروژه‌های تهیه مسکن خواهد شد . اما خانه‌ها در همان وضعیت باقی مانده‌اند. به گفته طریق زیدی (عکاس) چیزی که این خانواده‌ها را به هم متصل می‌کند رفاقت و منش و کردار آنها با هم است.

۳۰ درصد کسانی که اینجا زندگی می‌کنند از خدمات بهداشتی، آموزشی، امنیتی و بیمه درمانی برخوردار نیستند و آب لوله‌کشی ندارند.

۳۲ درصد آنها خودشان را از قشر کارگر می‌دانند و ۶۵ درصد آنها می‌گویند از قشر متوسط هستند. ۴۲ درصد خانواده‌ها را زنان اداره می‌کنند.

برای جام جهانی سال ۲۰۱۴ قرار بود برای نمای شهر به این محله‌ها و خانه‌ها رسیدگی شود. دو سوم مردم گفتند با وجود همه بدبختی‌ها نمی خواهند از این جا بروند.

اگر جمعیت همه ساکنان این خانه‌ها را به هم اضافه کنیم میشود هفتمین شهر پرجمعیت برزیل.

حق نشر عکس TARIQ ZAIDI
حق نشر عکس TARIQ ZAIDI
حق نشر عکس TARIQ ZAIDI
حق نشر عکس TARIQ ZAIDI
حق نشر عکس TARIQ ZAIDI
حق نشر عکس TARIQ ZAIDI
حق نشر عکس TARIQ ZAIDI
حق نشر عکس TARIQ ZAIDI
حق نشر عکس TARIQ ZAIDI
حق نشر عکس TARIQ ZAIDI
حق نشر عکس TARIQ ZAIDI
حق نشر عکس TARIQ ZAIDI
حق نشر عکس TARIQ ZAIDI
حق نشر عکس TARIQ ZAIDI
حق نشر عکس TARIQ ZAIDI
حق نشر عکس TARIQ ZAIDI