جشن یکسالگی دیزنی لند در چین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشن یک سالگی 'دیزنی لند در چین'

دیزنی‌لند در شانگهای اولین سالگرد تاسیسش را جشن گرفته، پارکی که تا امروز بیشتر از یازده میلیون بازدیدکننده داشته و به یکی از محبوبترین پارک های دیزنی در دنیا تبدیل شده. باران عباسی نگاهی کرده به مراسم اولین سالگرد این پارک.