جشن یکسالگی دیزنی لند در چین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشن یک سالگی 'دیزنی لند در چین'

  • 17 ژوئن 2017 - 27 خرداد 1396

دیزنی‌لند در شانگهای اولین سالگرد تاسیسش را جشن گرفته، پارکی که تا امروز بیشتر از یازده میلیون بازدیدکننده داشته و به یکی از محبوبترین پارک های دیزنی در دنیا تبدیل شده. باران عباسی نگاهی کرده به مراسم اولین سالگرد این پارک.