آیا تحریم قطر بر میزبانی جام جهانی این کشور اثر خواهد گذاشت؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا تحریم قطر بر میزبانی جام جهانی این کشور اثر خواهد گذاشت؟

قطر در انتظار است همسایگانش در خلیج فارس رسما خواسته ها و انتظاراتشان را اعلام کنند. گرچه به احتمال زیاد دوحه از آنها آگاه است. از رابطه با ایران و حمایت از اخوان المسلمین گرفته تا شبکه الجزیره و حضورش در سوریه. وزیرخارجه عربستان تاکید کرده که دوحه چاره ای جز عقب نشینی ندارد و تا زمانیکه از تروریزم حمایت و در امور دیگر کشورها دخالت میکند، منزوی باقی خواهد ماند. گرچه، تاحدود زیادی ایران و ترکیه و روسیه به حمایتش برخواسته اند.