دستکم 60 نفر در آتش جنگل‌های پرتغال سوختند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دستکم ۶۰ نفر در آتش جنگل‌های پرتغال سوختند

در پرتغال، موج گرمای کم سابقه با آتش سوزی همراه شده و بخش های وسیعی از جنگل های این کشور را فرا گرفته . بیش از ۶۰ نفر در این آتش سوزی ها کشته شده اند. سیاوش اردلان گزارش میدهد