پژوهشی در بریتانیا؛ نیمی از ثروت کشور در اختیار ۱۰ درصد جامعه است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پژوهشی در بریتانیا؛ نیمی از ثروت کشور در اختیار ۱۰ درصد جامعه است

  • 18 ژوئن 2017 - 28 خرداد 1396

یک تحقیق جدید در بریتانیا می گوید کاهش شمار کسانی که صاحب خانه اند ؛ در جامعه نابرابری ایجاد کرده. این تحقیق می گوید حدود نیمی از ثروت کشور در اختیار ده درصد جمعیت بزرگسال است. جو لاینام گزارش می دهد:

موضوعات مرتبط