تلاش برای تسخیر آخرین سنگرهای داعش در قلب موصل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش برای تسخیر آخرین سنگرهای داعش در قلب موصل

گروهی از سرسخت‌ترین جنگجویان داعش در مساحتی نه چندان وسیع در قلب موصل همچنان مقاومت می‌کنند. با این همه دولت عراق می‌گوید چیزی تا پایان کار آن‌ها نماند. به نقشه که نگاه می‌کنیم تنها مسجد جامع نوری و چند کوچه و خیابان اطراف آن در کنترل داعش است، مسجدی که رهبر داعش بر منبر آن ظاهر شد خود را خلیفه تمام مسلمانان جهان اعلام کرد. ولی در همین منطقه، یکصد هزار غیر نظامی گرفتارند، کسانی که داعش می‌تواند از آن‌ها به عنوان سپری انسانی استفاده کند. به همین دلیل ارتش عراق می‌گوید برای پس گرفتن هر متر از این بخش شهر، باید برنامه‌ای حساب شده داشت و به سختی جنگید. کسری ناجی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط