'رفتار ترزا می پس از آتش سوزی لندن،  فاجعه بود'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'رفتار ترزا می پس از آتش سوزی لندن، فاجعه بود'

حادثه آتش سوزی در برج گرنفل لندن به بحرانی سیاسی برای نخست وزیر بریتانیا تبدیل شده. ده روز بعد از انتخاباتی که موقعیت ترزا می را به شدت تضعیف کرد، او حالا با فشارهایی از داخل و خارج حزبش برای کناره گیری مواجه است. منتقدان می‌گویند، خانم می ‌پس از فاجعه گرنفل، مدیریتی ضعیف داشته و آن طور که باید همدردی‌اش را با بازماندگان نشان نداده. باران عباسی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط