داروی جدیدِ بیماران در بریتانیا؛ موسیقی زنده در بخش مراقبت‌های ویژه می‌پیچد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داروی جدید بیماران در بریتانیا؛ موسیقی زنده در بخش مراقبت‌های ویژه می‌پیچد

یک بیمارستان در بریتانیا از روش جدیدی برای آرامش بخشیدن به بیماران استفاده می‌کند. در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سلطنتی منچستر، نوازندگانِ داوطلب برای کسانی که بستری‌اند ساز می‌زنند. ابتکاری که بین بیماران و کارکنان بیمارستان بسیار طرفدار پیدا کرده. گزارش کالین پترسون را ببینیم

موضوعات مرتبط