داروی جدیدِ بیماران در بریتانیا؛ موسیقی زنده در بخش مراقبت‌های ویژه می‌پیچد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داروی جدید بیماران در بریتانیا؛ موسیقی زنده در بخش مراقبت‌های ویژه می‌پیچد

  • 19 ژوئن 2017 - 29 خرداد 1396

یک بیمارستان در بریتانیا از روش جدیدی برای آرامش بخشیدن به بیماران استفاده می‌کند. در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سلطنتی منچستر، نوازندگانِ داوطلب برای کسانی که بستری‌اند ساز می‌زنند. ابتکاری که بین بیماران و کارکنان بیمارستان بسیار طرفدار پیدا کرده. گزارش کالین پترسون را ببینیم

موضوعات مرتبط