نمایشگاه خجند تاجیکستان؛ امیدی برای بهبود اقتصاد منطقه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشگاه خجند تاجیکستان؛ امیدی برای بهبود اقتصاد منطقه

شهر خجند، در شمال تاجیکستان، دو روز محل برگزاری نمایشگاه بین‌المللی با عنوان "سُغد-۲۰۱۷" یا "وادی فرصت‌ها" بود. استان سُغد تاجیکستان و مناطقی از ازبکستان و قرقیزستان، وادی فَرغانه را تشکیل می‌دهند. این وادی از آسیب پذیرترین منطقه‌های آسیای میانه است و کارشناسان می‌گویند راه مقابله با فقر و افراط گرایی در این وادی، توسعه اقتصادی است. خبرنگارمان سهراب ضیا از شهر خجند گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط