پنجاه و دومین نمایشگاه هوایی پاریس افتتاح شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پنجاه و دومین نمایشگاه هوایی پاریس افتتاح شد

پنجاه و دومین نمایشگاه هوایی پاریس با اولین نمایش عمومی جنگنده رادار گریز اف ۳۵ آمریکا افتتاح شد. در بخش هواپیماهای غیرنظامی اما رقابت اصلی بین ایرباس و بوینگ است. در نمایشگاه امسال چین با همکاری روسیه آخرین هواپیمای مسافربری‌اش را به نمایش گذاشته که ممکن است در آینده رقیب جدی شرکت‌های هواپیماسازی غربی شود. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط